Tips alternatieve zorg

Mijn cliënten geven aan dat het vaak een hele zoektocht is voordat ze een goede zorgverlener hebben gevonden. Hieronder staan een aantal tips die het zoeken gemakkelijker maken.

Per 1 januari 2017 is het voor elke zorgverlener (regulier of alternatief) vanuit de Wetgever verplicht om:
- geregistreerd te staan in het BIG-register (regulier) of in een erkend therapeutenregister
- lid te zijn van een Geschillencommissie.
Het niet voldoen hieraan is strafbaar. Kijk of dit op de website staat. Zo niet, vraag er dan naar.

Een professionele zorgverlener met een eigen praktijk is/heeft:
- lid van een beroepsvereniging. Een beroepsvereniging heeft alleen leden die voldoen aan kwaliteitseisen voor wat 
  betreft opleiding, bij- en nascholingen, intervisie en visitaties van de praktijk enz. Daarnaast voorziet zij haar leden
  van kennis over wetgeving in de gezondheidszorg
- een beveiligde website (in het kader van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit is het sleuteltje
   in de browserbalk
- een privacyverklaring en klachtenprocedure op de website staan 
- maakt gebruik van een intakegesprek (fysiek of telefonisch). 

De Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten neemt alleen leden aan die hun opleiding hebben gedaan bij
Tasso (Amersfoort), SRN (Utrecht) en Opleidingsinstituut RTN (Den Bosch). Staat dit niet op de betreffende website, vraag er dan naar. 

En last but not least vertrouw op je intuïtie.