Privacyverklaring


Tipi Counseling kan persoonsgegevens over je verwerken, omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tipi Counseling verstrekt. Tipi Counseling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- jouw naam
- jouw e-mailadres
- jouw telefoonnummer

Tipi Counseling verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met je op te nemen om informatie te verstrekken en/of te verzamelen, of een afspraak te maken. Daarnaast kan Tipi Counseling bijzondere persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten behandelovereenkomst.

Tipi Counseling bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden verzameld. Na beëindiging van de therapie worden de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens nog 1 jaar bewaard. Daarna worden ze digitaal verwijderd en analoog opgeslagen documentatie wordt vernietigd, tenzij de Wetgever anders voorschrijft. Vindt er geen therapie plaats, dan worden jouw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

Tipi Counseling verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden met jouw schriftelijke toestemming of indien de Wetgever hierom vraagt.

Je hebt het recht om jouw digitaal opgeslagen persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens in te zien. Je kunt hiervoor een verzoek tot inzage sturen naar tipicounseling@gmail.com. Tipi Counseling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Postadres:                                        van Zuylenware 38, 8014 WK Zwolle
Vestigingsadres:                                van Zuylenware 38, 8014 WK Zwolle
Kamer van Koophandel:                     64319083
Telefoon:                                          06-14118976
E-mailadres:                                     tipicounseling@gmail.com