Klachtenprocedure

 

Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van de beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat je tevreden bent over jouw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Je kunt dan de volgende weg bewandelen:

 

a. In eerste instantie komt de klacht, mondeling of schriftelijk, bij mij (Tipi Counseling) terecht. Wij proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen ons er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.

b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen zes weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt , de therapeut
en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken. Via de link https://nibig-geschillencommissie.nl
 kun je jouw klacht aanmelden.

Niet iedere klacht is inhoudelijk even ingewikkeld. Om die reden heeft de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen. Eerst beoordeelt de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG de vraag of de cliënt “aan het juiste adres is” met zijn of haar klacht. Dat heet juridisch de beoordeling van de ontvankelijkheid van de klacht. Als het antwoord op die vraag “ja” is, kan de voorzitter bij een eenvoudige klacht schriftelijk uitspraak doen. Bij meer ingewikkelde zaken volgt een mondelinge behandeling door de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG, waarbij de cliënt en de aangeklaagde zorgverlener worden gehoord. De NIBIG-Geschilleninstantie heeft de bij de wet toegekende bevoegdheid om een bindende uitspraak te doen.